0
Totaal bedrag: € 0
Prijzen exclusief BTW

Privacy en veiligheid

Wij vinden uw gegevens belangrijk

Lees ons privacy beleid

Privacy en veiligheid

Wij vinden uw gegevens belangrijk

TKM Nederland

Bescherming van jouw persoonlijke gegevens


Wanneer je je gegevens bij ons achterlaat, wil je geen ongenode gasten die jouw gegevens kunnen bekijken. Of nog erger: die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Groot gelijk, dat willen wij namelijk ook niet. Daarom doen wij er alles aan om jouw persoonsgegevens privé te houden.

TKM Nederland slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. We geven je informatie ook niet door aan derden. Wel verzamelen we jouw gegevens om communicatie en (voormalige of toekomstige) samenwerking soepel te laten lopen. Welke gegevens kunt u zelf inzien door in te loggen en naar mijn gegevens te navigeren.

Alle gegevens die wij verzamelen kunt u zelf inzien. Wilt u uw account met daarbij alle gegevens verwijderen dan doet u een verzoek tot account verwijdering. Wij zullen binnen 7 werkdagen contact met u opnemen om de gegevens te verwijderen.

Voor welk doel worden uw gegevens gebruikt


TKM Nederland gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw betaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief
 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 6. Om goederen en diensten bij u af te leveren
 7. TKM Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken


TKM Nederland gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mail
 7. IP-adres
 8. KvK nummer
 9. Bedrijfsnaam
 10. BTW nummer(optioneel)
 11. Website (optioneel)

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens


TKM Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren alle persoonsgegevens van klanten. De persoonsgegevens van voormalige klanten bewaren we 7 jaar om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De persoonsgegevens van iedereen die geen klant of voormalige klant is, bewaren we 7 jaar in verband met acquisitiemogelijkheden.

Delen van persoonsgegevens met derden


TKM Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TKM Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


TKM Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies en geen analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


TKM Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De technische maatregelen die getroffen zijn om het lekken van persoonsgegevens te voorkomen zijn o.a.:

 1. Server voorzien van bijgewerkt software
 2. PHP versie met beveiligings support
 3. MySQL versie met beveiligings support
 4. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen
 5. Voor gegevens te verwijderen nemen wij contact op met de klant
 6. Gegevens die door gebruikers worden ingevoerd worden versleuteld verstuurd (SSL)
 7. Wachtwoord kunt u zo sterk maken
 8. Backup systeem zodat gegevens niet verloren gaan
 9. Account bruteforce word geblokkeerd